top of page

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

 

1. Сторони та визначення

 

1.1. Продавець - Фізична особа – підприємець Рудь Анна Дмитрівна, що діє на підставі запису про проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця від 04.09.2023 року № 265123221780, ідентифікаційний номер платника податків 3265118569, що здійснює дистанційний продаж Товарів через мережу Internet.

 

1.2. Покупець - Дієздатна фізична або юридична особа, яка укладає з Продавцем Договір на умовах, викладених у цій оферті.

 

1.3. Інтернет-магазин - офіційний веб-сайт Продавця, доступний в мережі Інтернет за адресою: www.babysoul.net, що відповідно до Закону України "Про електронну комерцію", є електронним майданчиком, що використовується для презентації та продажу Товарів, послуг або робіт шляхом укладення електронних договорів через мережу Internet.

 

1.4. Оферта - - публічна пропозиція Продавця щодо продажу Товарів через Інтернет-магазин.

 

1.5. Веб-сайт: "Веб-сайт" вказує на офіційний веб-сайт Продавця, доступний за адресою www.babysoul.net, де публікується Пропозиція та проводяться онлайн-операції з продажу.

 

1.6. Замовлення - вибір Покупцем конкретних позицій зі списку Товарів, оформлення варіанту доставки та оплата Товару через меню Інтернет-магазину.

 

1.7. Договір - означає юридично обов'язкову угоду, укладену між Продавцем і Покупцем про купівлю-продаж Товарів, пропонованих через Інтернет-магазин, шляхом акцептування Покупцем цієї Оферти. Здійснюючи Замовлення Товару через Інтернет-магазин, Покупець стверджує, що він акцептує (приймає) умови цієї Оферти в повному обсязі. Укладення Договору відбувається, коли Продавець підтверджує прийняття Замовлення: за допомогою електронного листа з підтвердженням або шляхом ініціювання відвантаження замовлених Товарів. Цей Договір має юридичну силу і визначає права та обов'язки обох сторін протягом всієї транзакції, від моменту розміщення Замовлення до успішної доставки Товару

 

1.8. Товар - будь-яка матеріальна річ або предмет, запропонована для продажу Продавцем через Інтернет-магазин Продавця. Ці речі або предмети можуть включати, але не обмежуються, одягом, аксесуарами або будь-якими іншими фізичними предметами, які можна придбати в Інтернет-магазині. Технічні характеристики, ціни та інші відповідні деталі кожної одиниці Товару викладені в Інтернет-магазині Продавця, і Покупець визнає та погоджується з цими характеристиками при оформленні Замовлення в рамках цього Договору.

 

1.9. Користувач: Термін "Користувач" означає будь-яку особу, яка відвідує та взаємодіє з Веб-сайтом Продавця або онлайн-сервісами. Цей термін охоплює будь-яку особу, яка отримує доступ до Веб-сайту, надає особисту інформацію, розміщує замовлення або будь-яким чином взаємодіє з онлайн-платформою Продавця.

 

1.10. Акцепт: Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний Договір купівлі-продажу Товару вважається факт оплати Покупцем Замовлення на умовах цього Договору, в зазначені терміни і за цінами, вказаними в Інтернет-магазині Продавця.

 

1.11. Товарний кредит - спосіб відшкодування вартості повернених Покупцем або відсутніх на складі Продавця Товарів. Це внутрішній баланс, який може бути використаний виключно для майбутніх покупок в Інтернет-магазині Продавця. Товарний кредит не має грошової вартості і не може бути обміняний на грошові відшкодування або переведений в інші форми оплати. Він надається як альтернатива грошовому відшкодуванню і служить зручним засобом для Покупців для здійснення майбутніх покупок Товарів, доступних в Інтернет-магазині Продавця.

 

2. Предмет Договору

 

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти Товар відповідно до умов цього Договору. Цей Договір регулює відносини купівлі-продажу Товарів через Інтернет-магазин і включає в себе наступне:

 

- Добровільний вибір Покупцем Товару в Інтернет-магазині.

- Самостійне оформлення Покупцем Замовлення в Інтернет-магазині.

- Оплату Покупцем оформленого в Інтернет-магазині Замовлення.

- Обробка і доставка Замовлення Покупцеві на умовах, викладених в цьому Договорі.

 

3. Порядок оформлення Замовлення

 

3.1. Покупець має право оформити Замовлення на будь-який Товар, представлений і доступний в Інтернет-магазині.

 

3.2. Кожна позиція може бути включена в Замовлення в будь-якій кількості, доступній для Замовлення.

 

3.3. У разі відсутності Товару на складі, Продавець зобов'язаний негайно повідомити про це Покупця.

 

3.4. У разі відсутності Товару Покупець має право вибрати альтернативний Товар з використанням наданого Продавцем Товарного кредиту, або анулювати Замовлення, або узгодити із Продавцем можливі інші зміни.

 

4. Порядок оплати Замовлення

 

4.1. Оплата здійснюється безпосередньо на Сайті за допомогою безготівкового розрахунку з використанням доступних способів онлайн-платежу.

 

4.2. До оплати приймаються картки Visa, Mastercard, а також PayPal.

 

4.3. Ненадходження коштів може призвести до того, що інтернет-магазин має право анулювати Замовлення.

 

5. Умови доставки Замовлення

 

5.1. Товари, придбані в Інтернет-магазині, відправляються на склади транспортних компаній для виконання доставки Замовлення.

 

5.2. Разом із Замовленням Покупцеві надаються необхідні документи відповідно до законодавства України.

 

6. Права та обов'язки сторін

 

6.1. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов, що містяться в ньому.

 

6.2. Покупець зобов'язаний своєчасно здійснити оплату та отримати Замовлення відповідно до цього Договору.

 

6.3. Покупець має наступні права:

- Оформити Замовлення в Інтернет-магазині.

- Сформувати електронний Договір.

- Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

 

7. Обов’язки сторін

 

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов, передбачених цим Договором, відповідно до положень, викладених у цьому Договорі, та чинного законодавства України.

 

7.2. Продавець не несе відповідальності за:

- Незначні розбіжності в кольоровій гамі Товару, які можуть незначно відрізнятися від оригінального Товару виключно через відмінності в передачі кольору на окремих моніторах комп’ютерів.

- Затримки і перебої в наданні Послуг (обробці Замовлень і доставці Товарів), що виникають через обставини, які не залежать від Продавця.

- Протиправні або незаконні дії, що здійснюються Покупцем за допомогою доступу до мережі Інтернет.

- Передача Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів, включаючи IP-адреси, MAC-адреси, облікові дані для входу в систему і паролі, третім особам.

 

7.3. Покупець під час використання наданого йому доступу до мережі Інтернет несе повну відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну його діями, як особисто, так і під час використання його логіна іншою особою, фізичним, юридичним особам, державі або принципам моралі, що зачіпає інтереси громадян, юридичних осіб.

 

7.4. У разі настання форс-мажорних обставин сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються надзвичайні, непередбачувані події, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню Договору, і які Сторони не могли передбачити або запобігти розумними засобами до його укладення.

 

7.5. Сторони зобов’язуються докладати всіх зусиль для вирішення будь-яких спорів виключно шляхом переговорів.

 

8. Інші умови

 

8.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору за умови їх завчасної публікації в Інтернет-магазині.

 

8.2. Інтернет-магазин створений з метою сприяння дистанційному продажу Товарів через мережу Інтернет.

 

8.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, наданої при оформленні Замовлення. Своїм акцептом (оформленням Замовлення і подальшою оплатою Товару) Покупець надає Продавцю безумовну згоду на збір, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних, відповідно до Закону «Про захист персональних даних».

 

8.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині Замовлення є повним прийняттям ним умов Договору купівлі-продажу (публічної оферти).

 

8.5. Фактичною датою укладення електронного договору між сторонами є дата акцепту цих умов, відповідно до статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».

 

8.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для перегляду Товару та оформлення Замовлення є безкоштовним.

 

8.7. Інформація, надана Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію Покупця виключно для обробки Замовлення, зв’язку з Покупцем, доставки Товару, здійснення оплати Товару та інших цілей.

 

9. Персоналізовані та адаптовані продукти

 

9.1. Персоналізовані предмети одягу: Продавець пропонує як готові, наявні на складі Товари, так і персоналізовані, виготовлені за індивідуальним замовленням Товари, які включають предмети одягу, такі як сукні та дитячі черевички.

Однак важливо зазначити, що персоналізовані товари, такі як сукні та черевички, виготовляються спеціально на основі уподобань та вимірів Покупця. З огляду на природу цих товарів, виготовлених на замовлення, вони не можуть бути повернуті виробнику або Продавцю відповідно до Закону «Про захист прав споживачів». Тому дуже важливо, щоб Покупець був уважним при наданні вимірів, оскільки відповідальність за точність лежить на ньому.

Для того, щоб отримати індивідуальне пошиття сукні, Покупець повинен вказати наступні дані:

- Повний зріст дитини, включаючи голову

- Обхват грудей

- Обхват талії

- Довжина рукава (за необхідності)

- Довжина стопи

- Обхват голови

 

9.2. Оформлення замовлення: За замовчуванням, одяг, представлений в Інтернет-магазині, виготовляється під замовлення, за винятком товарів, позначених як «в наявності».

Для того, щоб оформити Замовлення на Сайті, Покупець повинен ознайомитися з наступною інформацією щодо оформлення, оплати та доставки Замовлення:

- Стандартний термін виготовлення Замовлення становить два тижні з моменту оплати

- При оформленні Замовлення необхідно обов’язково вказати бажану дату доставки

- Після заповнення форми на Сайті Продавець зв’яжеться з Покупцем для узгодження умов доставки та оплати Замовлення

 

10. Політика повернення та обміну товару – Товарний кредит

 

10.1. Товарний кредит: Відповідно до Політики повернення та обміну Продавця, Покупцеві надається можливість ініціювати повернення Товару в обмін на Товарний кредит протягом обумовленого періоду в 14 днів з дати отримання Товару. Важливо зазначити, що грошові відшкодування прямо не передбачені; натомість винятковим методом відшкодування є використання Товарного кредиту.

 

10.2. Скасування Замовлення: Після розміщення Замовлення його скасування не допускається. Однак зміни до Замовлення можуть бути розглянуті до його обробки; тим не менш, скасування або повернення грошових коштів категорично не допускається.

 

10.3. Товари кінцевого розпродажу: Товари, позначені як «Фінальний розпродаж», категорично не підлягають поверненню або обміну. Персоналізовані та індивідуальні замовлення також вважаються «розпродажем» і остаточно не підлягають поверненню.

 

10.4. Щоб отримати право на повернення, Товар повинен бути представлений у неношеному, непраному, непошкодженому і невикористаному стані, з усіма оригінальними бирками і в оригінальній упаковці. Цей критерій поширюється на товари, отримані в подарунок, де це можливо.

 

10.5. Процес повернення Товару: Ініціювання повернення вимагає офіційного подання запиту на скасування/повернення/обмін на електронну адресу babysoul.net@gmail.com. Усі запити на повернення або обмін повинні отримати попереднє схвалення перед поверненням товару. Покупець зобов’язаний утримуватися від відправлення Товару без необхідного попереднього дозволу.

 

11. Повернення – використання товарного кредиту (якщо застосовується)

 

11.1. Покупцеві надається можливість ініціювати повернення Товару в обмін на Товарний кредит протягом періоду, що становить 14 днів з дати отримання Товару. Важливо зазначити, що повернення грошових коштів прямо не передбачено; натомість винятковим методом повернення вартості оплаченого та повернутого Товару є використання Товарного кредиту.

 

11.2. Покупці, які відповідають критеріям повернення, можуть повернути незмінний Товар з усіма ярликами.

 

11.3. Покупець несе відповідальність за оплату вартості зворотної доставки Товару, що повертається.

 

11.4. Крім того, надання номера для відстеження товару, що повертається, є обов’язковим, оскільки Продавець не розглядає запити на повернення або обмін без цієї інформації для відстеження.

 

11.5. Після отримання та перевірки повернутого пакунка Продавець негайно видає Покупцеві Товарний кредит. Важливо підкреслити, що за повернення Товарів, які не відповідають умовам «початкового стану», стягується плата за поповнення запасів у розмірі 30% від первісної вартості Товару.

 

11.6. Додатково слід зазначити, що витрати на доставку Товару Покупцеві не підлягають відшкодуванню.

 

11.7. Після отримання та огляду поверненого Товару Продавець повідомляє Покупця електронною поштою про підтвердження повернення та результат розгляду запиту на відшкодування вартості Товару.

 

11.8. Наданий Покупцеві Товарний кредит може бути використаний протягом 1 року з моменту його надання. Будь-який невикористаний Товарний кредит (Store Credit) після закінчення 1-річного періоду з моменту його надання анулюється і не підлягає відшкодуванню.

 

12. Повернення – Товари кінцевого розпродажу (якщо застосовується)

 

12.1. Товари за звичайними цінами підлягають поверненню за рахунок Товарного кредиту, тоді як товари, що продаються на розпродажі, на жаль, не підлягають такому поверненню. Персоналізовані та індивідуальні Замовлення аналогічно вважаються «Остаточним розпродажем» і остаточно не підлягають поверненню.

 

13. Повернення – доставка

 

13.1. Покупцеві надається адреса доставки для повернення Товарів.

 

13.2. Слід зазначити, що Покупець не несе відповідальність за покриття витрат, пов’язаних з поверненням товару, і ці витрати не підлягають відшкодуванню.

 

13.3. У разі використання Товарного кредиту для оплати вартості Товару, вартість зворотної доставки, не сплачена Покупцем, віднімається від суми Товарного кредиту.

 

13.4. Термін, протягом якого обмінювані Товари досягають Покупця, може змінюватися в залежності від географічного розташування.

 

13.5. Здійснюючи операцію з Продавцем, Покупець прямо визнає та погоджується з усіма політиками Продавця.

 

14. Міжнародна доставка 

 

14.1. Продавець відправляє всі Товари в міжнародному масштабі повітряним або наземним транспортом з центрального складу за допомогою партнера-перевізника.

 

14.2. Вартість доставки визначається партнером Продавця – перевізником з урахуванням габаритів, ваги та місця призначення доставки.

 

14.3. Після відправлення замовлення Продавець надасть Покупцеві номер транспортної декларації. Для отримання Товару Покупець повинен повідомити перевізнику номер декларації та мати при собі дійсний паспорт.

 

14.4. Доставка Замовлень здійснюється за рахунок Покупця і оплачується при отриманні.

 

14.5. Терміни міжнародної доставки приблизно складають від 2 до 5 тижнів.

 

15. Строк дії Договору

 

15.1. Електронний Договір вважається укладеним з моменту одержання Продавцем, відповіді про прийняття Покупцем цієї пропозиції відповідно до статті 11 Закону України «Про електронну комерцію» шляхом здійснення Замовлення Товару через меню Інтернет-магазину.

 

15.2. Цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до початку виробничого процесу для персоналізованих Товарів або до моменту відправлення Товару для Товарів, що є в наявності на складі. Таке розірвання залежить від обробки відповідного відшкодування.

 

15.3. Сторони залишають за собою право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадках невиконання його умов однією зі сторін або відповідно до чинного законодавства України.

 

16. Опис та розміри продукції

 

16.1. Продавець надає вичерпний опис кожного Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині, включаючи розмір, матеріали, кольори та інструкції по догляду, в міру своїх можливостей.

 

16.2. Покупець визнає, що розміри можуть відрізнятися, і погоджується переглядати інформацію про розміри, надану на Веб-сайті, щоб забезпечити правильну посадку. Продавець не несе відповідальності за розбіжності в розмірах, за винятком випадків, коли Товар суттєво відхиляється від зазначеного розміру.

 

17. Забезпечення якості

 

17.1. Продавець запевняє, що всі Товари, які продаються через Інтернет-магазин, відповідають стандартам якості та специфікаціям, описаним на Сайті, наскільки йому відомо.

 

17.2. У малоймовірному випадку отримання Покупцем Товару в стані, який він вважає дефектним або пошкодженим, Продавець може на свій розсуд оцінити ситуацію і визначити, чи гарантується повернення або обмін, відповідно до політики повернення Продавця.

 

18. Терміни доставки

 

18.1. Продавець докладає розумних зусиль для надання на Веб-сайті орієнтовних термінів доставки. Ці терміни є приблизними і можуть змінюватися в залежності від різних факторів, включаючи затримки перевізника та місцезнаходження.

 

18.2. Хоча Продавець зобов’язується забезпечити своєчасну доставку, він не несе відповідальності за затримки поза його контролем. Будь-які згадані дати доставки є приблизними, а не гарантіями.

 

19. Вартість доставки

 

19.1. Продавець вказує на Веб-сайті будь-які витрати на доставку або збори, пов’язані з доставкою Продуктів, включаючи будь-які потенційні витрати на міжнародну доставку.

 

19.2. Покупець визнає і бере на себе відповідальність за всі витрати на доставку, якщо інше не зазначено на Веб-сайті або в рамках рекламної пропозиції.

 

20. Інструкції щодо догляду і обслуговування

 

20.1. Продавець надаватиме інструкції щодо догляду та обслуговування для кожного проданого Товару. Ці інструкції призначені для допомоги Покупцям у збереженні якості і вигляду Товару і ґрунтуються на найкращих практиках та рекомендаціях Продавця.

 

21. Доступність Товару

 

21.1. Незважаючи на те, що Продавець прагне підтримувати точну інформацію щодо доступності Товарів в Інтернет-магазині, він залишає за собою право змінювати або припиняти продаж Товарів без попереднього повідомлення. Продавець не зобов’язаний виконувати замовлення на Товари, які більше не доступні.

 

22. Підтримка клієнтів

 

22.1. Продавець надаватиме контактну інформацію для зв'язку з підтримкою клієнтів на Веб-сайті, що дозволить Покупцям звертатися за допомогою з питань, пов'язаних з запитами, проблемами замовлення або іншими питаннями. Продавець буде робити розумні зусилля для вирішення питань Покупців у межах їх можливостей.

 

23. Права на інтелектуальну власність

 

23.1. Продавець залишає за собою всі права на інтелектуальну власність, включаючи авторські права та товарні знаки, пов'язані з Товарами, їх дизайном та брендуванням. Покупцю надається обмежена, невиключна ліцензія на використання придбаних Товарів лише для особистого використання. Будь-яке несанкціоноване використання чи відтворення інтелектуальної власності Продавця суворо заборонено і може підлягати правовим заходам.

bottom of page